København Kommunes Skoleorkester (KKSO) består af omkring 45 unge medlemmer i alderen 12 til 25 år. Det er et harmoniorkester, bestående af træ- og messingblæsere samt slagtøj. Orkestret er tilknyttet København Kommunes Musikskole, og elever herfra udgør hovedparten af medlemmerne.

Orkestret har en Facebook-gruppe for medlemmerne.

Copenhagen’s Municipal School Band (KKSO) is made up of about 45 members between 12 and 25 years of age. It is a wind orchestra consisting of woodwind and brass instruments, and percussion. The Copenhagen Municipal Music School is hosting the band, and it’s pupils are the main source of musicians for KKSO.

The orchestra has a Facebook group for the members.